Магси България ООДМагси България ООД
ул. Кюстендил 21
София 1680

Ид. № : 200516079
Данъчен № : BG200516079

Тел./ факс: +359 2 859 9658

Mобилен: +359 887 463 511 – инж. Георги Цонев
Mобилен: +359 884 177 519 – инж. Милети Милтенов